ELATERIDAE
SEARCH
FULLTEXT
Google
LITERATURE
•  [1]  •
New: Fauna of Coleoptera from Upper Lusatia, Part 3  
20.11.2018 | KLAUSNITZER, B., HORNIG, U., BEHNE, L., FRANKE, R., GEBERT, J., HOFFMANN, W., JÄGER, O., MÜLLER, H., RICHTER, W., SIEBER, M. & VOGEL, J. (2018) | LITERATURE |

Právě vyšla knížka Bezobratlí postindustriálních stanovišť: význam, ochrana a management“ Knížka vznikla společnou péčí Entomologického ústavu AV ČR a Cally a na jejím vzniku se podílelo celkem 18 autorů textů z vědy i praxe. Těžištěm knihy jsou kapitoly o vybraných skupinách bezobratlých živočichů důležitých v kontextu postindustriálních ploch – denních motýlech, žahadlových blanokřídlých, suchozemských a vodních broucích, rovnokřídlých, vážkách, suchozemských plžích, vodních měkkýších a pavoucích. Doplňují je samozřejmě také kapitoly obecnějšího zaměření. Zájemci o knihu se mohou hlásit u kolegy Roberta Tropka na e-mailu robert.tropek@gmail.com . Kniha je v pdf ke stažení také na www.calla.cz (v rubrice Naše nabídka – publikace) nebo na www.lepidoptera.cz (v rubrice Publikace).


07.04.2012
Sborník se věnuje ekologické obnově území narušených těžbou nerostných surovin nebo průmyslovými deponiemi. Měl by se stát stručným kompendiem poznatků, které byly v ČR dosud shromážděny v rámci mladého vědního oboru ekologie obnovy (restoration ecology) a jeho aplikací v ekologické obnově (ecological restoration) míst narušených těžbou.  
05.07.2010 | Řehounek Jiří, Řehounková Klára a Prach Karel | LITERATURE |
Seit dem 2.10.2009 können wir nun die erste Käferfauna (ohne familie Staphylinidae) der Oberlausitz den interessierten Lesern anbieten.  
13.10.2009 | Klausnitzer et al. | LITERATURE |
Názvy jednotlivých kapitol (Kdo žije v mrtvém dřevě? Hmyz, který bez dřeva nemůže žít. Nájemníci dřevěného domu. Nechme mrtvé dřevo broukům!), napovídají o tom, jakým tématem se autor zabývá ve svém poutavém článku.  
19.08.2008 | Jakub Horák | LITERATURE |
Konference nazvaná Hmyz vázaný na dřeviny - brouci byla uspořádána k 20. výročí vydání dvou doporučení Rady Evropy - Komise Ministrů členským státům Evropské unie týkajících se ochrany saproxylického hmyzu a jeho stanovišť (No. R (88) 10 on the Protection of Saproxylic organisms and their biotopes a No. R (88) 11 on Ancient Natural and Semi-natural Woodlands) 26. února 2008 v Pardubicích.  
28.06.2008 | Horák J. (ed) | LITERATURE |
Odumírající a mrtvé stromy, stojící či padlé, jsou nepostradatelnou součástí řady ekosystémů. I když je jejich estetická hodnota někdy nedoceněna, bez pochybností zůstává jejich nezastupitelná úloha v přírodních procesech.  
28.06.2008 | Horák J. a kol. | LITERATURE |
K napsání tohoto textu autory přinutilo kolosální selhání české ochrany přírody– bezradnost vůči vymírání bezobratlých živočichů, zejména pak hmyzu...je to selhání o to znepokojivější, že k němu dochází navzdory přísným ochranářským zákonům, sílícímu zájmu o ochranu přírody ze strany veřejnosti, firem a politiků a rostoucím částkám, jež jsou na ochranu přírody vynakládány.  
19.01.2008 | Martin Konvička, Jiří Beneš a Lukáš Čížek | LITERATURE |
Biologická rozmanitost našich lesů se nám vytrácí před očima. Může to znít absurdně, vezmeme-li v potaz, že Česká republika se řadí k nejlesnatějším zemím Evropy. O zachování zdravých lesů usilují generace lesníků, v posledních desetiletích posílené o šiky profesionálních i amatérských ochránců přírody... vše se ale míjí účinkem, jakmile dojde na přežívání konkrétních živočišných druhů. Jejich vymírání nedokáže zastavit ani upřímná snaha lesníků o co nejšetrnější hospodaření, ani hustá síť chráněných území...  
19.01.2008 | Martin Konvička, Lukáš Čížek, Jiří Beneš | LITERATURE |
Do souborů ke stažení byl přidán „check-list“ druhů čeledí Cerophytidae Latreille, 1834, Melasidae Leach, 1817, Lissomidae Laporte, 1835 a Throscidae Laporte, 1840 známých z území České republiky a Slovenské republiky.
21.08.2007
Provedena aktualizace souborů seznamů "The check-list of Elateridae Leach, 1815 from Central Europe" a "The check-list of Elateridae Leach, 1815 from Czech and Slovak Republics"
29.03.2007
První díl monografie věnované kovaříkům Polska obsahuje hlavní informace o čeledi a podrobněji zpracovává druhy čtyř podčeledí: Agrypninae, Negastriinae, Diminae i Athoinae (celkem 66 druhů). Druhý díl bude obsahovat podčeledi Cardiophorinae a Elaterinae. Kniha má 415 stran a je ilustrována 691 pérovkami.  
23.02.2007 | Tarnawski Dariusz | LITERATURE |
Keys to identification of 10 subfamilies, 15 tribes, 58 genera with 16 subgenera and 169 species of the family Elateridae inhabiting the territories of the Czech and Slovak Republics and their immediate neighbourhood. The work has been supplemented by new synonyms and data on species distribution. The key is accompanied by 520 figures of the critical characters, and by colour photographs of all species occuring in Czech and Slovak Republics showing their sexual dimorphism or variability. 9 col. plates.
 
31.03.2006 | Stanislav Laibner | LITERATURE |
Die Megapenthini-Arten Süd- und Südostasiens. Zweiter Teil: Acumenator, Anchastelater, Dicarinator, Gamepenthes, Ganoxanthus, Martiniana und Simodactylus (Coleoptera: Elataridae)  
29.03.2006 | Schimmel Rainer | LITERATURE |
Die Megapenthini-Arten Süd- und Südostasiens. Dritter Teil: Abelater, Amamipenthes, Cateanus n. gen., Friedrichiellus n. gen., Hayekpenthes, Megapenthes, Melanoxanthus, Pengamethes, Platianeus n. gen., Sawadapenthes und Wallaceus n. gen.  
29.03.2006 | Schimmel Rainer | LITERATURE |
Die Megapenthini-Arten Süd-und Südostasiens. Erster Teil: Procraerus, Ectamenogonus, Xanthopenthes, Dolinolus n. gen., Girardelater n. gen. und Preusselater n. gen. (Insecta: Coleoptera, Elateridae).
 
29.03.2006 | Schimmel Rainer | LITERATURE |
Mit diesem vierten Teil der Megapenthini-Arten Süd- und Südostasiens wird die Studie um diese Gattungsgruppe abgeschlossen.
Die Stammesgeschichte und Zoogeographie der Megapenthini-Arten des Gebietes wurde rekonstruiert, und das derzeit bekannte Arteninventar in einem neuen Katalog zusammengestellt. Das stammesgeschichtliche Gefüge wird durch phylogenetische Verwandschaftshypothesen begründet und durch Verwandtschaftsdiagramme dargestellt.
Außerdem wurde eine Bestimmungstabelle der Monophyla und der supraspezifischen Taxa erarbeitet, die in deutscher und in englischer Sprache vorliegt.  
28.03.2006 | Schimmel Rainer | LITERATURE |
The entomofauna of the Broumovsko Protected Landscape Area has not been explored to a very big detail yet. Relatively big geomorphologic variety and, compared with other areas, low environmental impact of the human activity provide good conditions for relatively high species diversity. In five years of systematic research 1752 species were proved altogether. The data of other 180 species were gathered through the excerption of various collections and the records provided by many entomologists. 1932 species of 85 families were recorded altogether. These data cover the period between 1970 - 2004. There are 17,944 faunistic records in total; the authors themselves gathered over 14,500 data from more than 30,000 determinate specimen during a five-year research.  
19.10.2005 | Alois Hamet, Zdeněk Vancl and cooperators | LITERATURE |
•  [1]  •
LANGUAGE
česky
NEW
Elaterinae
Agriotes gallicus
Agriotes
gallicus

08.02.2022
• history »
PHOTO IN NATURE

Procraerus
tibialis

21.04.2022

Procraerus
tibialis

21.04.2022
PHOTO GALLERY


15.06.2022
TOTAL
1396SPECIES
742TYPE
25690PHOTOS
SPONSORS
GASTRO KOŘENÍ MARTIN SAMEK
Locations of visitors to this page
ELATERIDAE
ELATERIDAE OF THE PALEARCTIC REGION TOPlist
RSS kanál
LOGIN